ای آشنای کوی محبت صبور باش

زندگی مشترک که شروع میشه، تمام قراردادهای حقوقی اعتبار خودشون را از دست میدن! محبت و گذشت تکلیف ما را در انجام وظایف همسری مشخص میکنه، نه چیز دیگه ای! روزی که چراغ محبت خاموش بشه، فداکاری هم جای خودش را به شمشیر حق و حقوق میده… یادمون باشه که «محبت و علاقه» در زندگی…