دانش را با نگارش در بند کشید

«دانش را با نگارش در بند کشید»
«قَیِّدُوا الْعِلْمَ بِاْلکِتَابِ»

حضرت محمد صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله
تحف العقول؛ حسن‌بن‌على‌ابن‌شعبه‌حرّانى؛ تصحیح: علی‌اکبر غفّارى؛ (چاپ دوّم: قم، جامعه‌ی مدرّسین، ۱۴۰۴ هـ.ق / ۱۳۶۳ هـ.ش)؛ ص ۳۶.